خرید فروش، باغ و ویلا، مشهد
ذخیره جستجو

7 مورد یافت شد.

خرید باغ و ویلا 350 متری, مشهد، جاده قوچان، .اول جاده شیرحصار.روستای چهچه
#147711

فروش باغ و ویلا 350 متری مشهد، جاده قوچان، .اول جاده شیرحصار.روستای چهچه

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 135 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، دونبش..روستای گوارش
#103224

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، دونبش..روستای گوارش

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 200 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 2000 متری, مشهد، جاده قوچان، بینجاده قدیم وجدیدحاشیه روستای م
#98011

فروش باغ و ویلا 2000 متری مشهد، جاده قوچان، بینجاده قدیم وجدیدحاشیه روستای م

3 سال پیش
کل: 250 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1500 متری, مشهد، جاده قدیم قوچان، روستای خان سعادت
#71218

فروش باغ و ویلا 1500 متری مشهد، جاده قدیم قوچان، روستای خان سعادت

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 650 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 462 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، جاده گوارش.روستای فخرآباد
#63706

فروش باغ و ویلا 462 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، جاده گوارش.روستای فخرآباد

3 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 75 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1600 متری, مشهد، جاده سنتو، .روستای شیرحصار
#61364

فروش باغ و ویلا 1600 متری مشهد، جاده سنتو، .روستای شیرحصار

3 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 90 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1650 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه36
#78372

فروش باغ و ویلا 1650 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه36

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 445 میلیون تومان