رهن و اجاره، مشهد
ذخیره جستجو

9 مورد یافت شد.

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری, مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21
#258137

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21

1 سال پیش
مجوز تجاری دائم
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1 میلیون تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 70 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3
#252491

رهن و اجاره مغازه و تجاری 70 متری مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3

1 سال پیش
مجوز تجاری دائم، 5 متر طول بر
رهن: 70 میلیون تومان |اجاره: 10 هزار تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری, مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21..دوتا مغازه 45متری.
#259838

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21..دوتا مغازه 45متری.

1 سال پیش
مجوز تجاری دائم
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1 میلیون تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 40 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2
#162051

رهن و اجاره مغازه و تجاری 40 متری مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

2 سال پیش
مجوز تجاری دائم
رهن: 40 میلیون تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 34 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه مجیدیه17
#87824

رهن و اجاره مغازه و تجاری 34 متری مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه مجیدیه17

3 سال پیش
مجوز تجاری دائم
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 700 هزار تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9
#65848

رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9

3 سال پیش
مجوز تجاری دائم، 4 متر طول بر
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 500 هزار تومان
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17
#65543

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17

3 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، نوساز
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 600 هزار تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 34 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه مجیدیه17
#65533

رهن و اجاره مغازه و تجاری 34 متری مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه مجیدیه17

3 سال پیش
مجوز تجاری دائم، 4 متر طول بر
رهن: 15 میلیون تومان |اجاره: 700 هزار تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9
#56686

رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9

3 سال پیش
مجوز تجاری دائم
رهن: 12 میلیون تومان |اجاره: 300 هزار تومان