معاوضه، باغ و ویلا، مشهد
ذخیره جستجو

7 مورد یافت شد.

معاوضه باغ و ویلا 350 متری, مشهد، جاده قوچان، اول جاده شیرحصار.روستای چهچه
#147712

معاوضه باغ و ویلا 350 متری مشهد، جاده قوچان، اول جاده شیرحصار.روستای چهچه

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 135 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 240 هکتاری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه35
#88139

معاوضه باغ و ویلا 240 هکتاری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه35

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 400 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 1650 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه36
#78376

معاوضه باغ و ویلا 1650 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه36

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 445 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 462 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، جاده گوارش.روستای فخرآباد
#63707

معاوضه باغ و ویلا 462 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، جاده گوارش.روستای فخرآباد

3 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 75 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 1240 متری, مشهد، جاده قوچان، میلان روبروی روستای خان سعادت.
#72778

معاوضه باغ و ویلا 1240 متری مشهد، جاده قوچان، میلان روبروی روستای خان سعادت.

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 450 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 1500 متری, مشهد، جاده قدیم قوچان، روستای خان سعادت
#71227

معاوضه باغ و ویلا 1500 متری مشهد، جاده قدیم قوچان، روستای خان سعادت

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 650 میلیون تومان
معاوضه باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده قوچان، .باغسرامجهز.گلمگان.
#50920

معاوضه باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده قوچان، .باغسرامجهز.گلمگان.

3 سال پیش
2 طبقه، 10 سال ساخت
کل: 500 میلیون تومان